22 กันยายน 2563

ดูบทความสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 19 ก.พ. 63

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 19 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 

กลุ่มงานบริการ

 

1. โรงเรียนทวีธาภิเศก ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

2. โรงเรียนวัดรางบัว ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

3. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

4. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

5. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

6. โรงเรียนศึกษานารี ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

7. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

8. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

9. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

10. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

11. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

12. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

13. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

14. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

15. โรงเรียนมักกะสันพิทยา ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

16. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

17. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

18. โรงเรียนสามเสนวิทาลัย ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น โทร. 02-354-4963 ต่อ 403, 404

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ สพม.1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินผลงานและศักยภาพการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

กาหนดการสรรหา บัญชีรายละเอียดรหัสตำแหน่ง  

หนังสือรับรองความประพฤติ

 

 

 

06 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 806 ครั้ง

Engine by shopup.com