10 เมษายน 2563

ดูบทความเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ก.พ. 63

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

1.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ประจำสำนักงาน) จำนวน 2 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

1.2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (บริการชุมชน) จำนวน 1 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย โดยกรมการขนส่งทางบกกำหนด

 

 

4. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 8 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของราชการแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการสอบและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ 999 ถนนสายอินทร์บุรี - เชียงใหม่ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์ 0-5422-5967 ต่อ 205 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kelangnakorn.go.th

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 528 ครั้ง

Engine by shopup.com