22 กันยายน 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 4 ก.พ. - 15 เม.ย. 63

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 4 ก.พ. - 15 เม.ย. 63

 

 

 

 

 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. หัวหน้าโครงการย่อย กลุ่มงานด้านผู้ป่วยใน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี

 

2. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (DBA) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการออกแบบวางแผน ติดตั้ง ควบคุมและดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลไม่กว่าน้อย 1 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบโครงสร้างฐานข้อมูล มาตรฐานวิธีการปฏิบัติและกระบวนการจัดการฐานข้อมูล
- มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
- มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงานมีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อ เวลา มีวินัยในการทำงาน

 

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์ในระบบสารสนเทศงานโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. โปรแกรมเมอร์อาวุโส จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิปริญญาตรี/โทในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานพัฒนาโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5. โปรแกรมเมอร์ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานพัฒนาโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาทได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น .(เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

08 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 792 ครั้ง

Engine by shopup.com