10 เมษายน 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 28 ก.พ. 63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 28 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 4 อัตรา

- สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ (จำนวน 1 อัตรา)
- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (จำนวน 1 อัตรา)
- สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (จำนวน 1 อัตรา)

 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี หลังเก่า ชั้น 2) ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3721-4774 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.prachinpao.go.th

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

10 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 288 ครั้ง

Engine by shopup.com