10 เมษายน 2563

ดูบทความกรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. - 6 มี.ค. 63

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. - 6 มี.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dwr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

11 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 1483 ครั้ง

Engine by shopup.com