10 เมษายน 2563

ดูบทความกรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือ ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ก.พ. 63

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือ ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือ ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. กลุ่มที่ 1 เสมียน (วุฒิ ม.6) จำนวน 4 อัตรา (ชาย)

- เสมียน สังกัด ขส.ทบ. จำนวน 4 อัตรา

 

2. กลุ่มที่ 2 เสมียน (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)

- เสมียน สังกัด ขส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

 

1. กลุ่มที่ 1 เสมียน (วุฒิ ม.6) รับสมัครเฉพาะเพศชายที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

2. กลุ่มที่ 2 เสมียน (วุฒิ ปวช.) รับสมัครเฉพาะเพศชาย, หญิงที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี หรือมีการศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองร้อยบริการ กองบริการ กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนน ประดิพันธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2241-0959 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94510)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

12 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 803 ครั้ง

Engine by shopup.com