10 เมษายน 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 24 ก.พ. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 24 ก.พ. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา

4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

1. คนงานทั่วไป จำนวน 26 อัตรา

2. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

3. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครและขอใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักบงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-707-1671-3 ต่อ 190

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

12 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 590 ครั้ง

Engine by shopup.com