02 มิถุนายน 2563

ดูบทความมอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 63

มอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 63

 

 

 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา (ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาเกาหลี)

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

          1. สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
          2. 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา
          3. 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
          4. 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน 1 อัตรา
          5. 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี 1 อัตรา 


อัตราเงินเดือน
          1. วุฒิปริญญาเอก เงินเดือน 31,500 บาท
          2. วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 26,250 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม .. 2563 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน .. 2563

 

สถานที่รับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัครกรุณาส่งมายังที่อยู่ข้างล่างนี้พร้อมระบุหน้าซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
 

 

 

เอกสารแนบ

Download this file (ครั้งที่1-2563(5 อัตรา).pdf)รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา

 

 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม .. 2563 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน .. 2563

 

สถานที่รับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร กรุณาส่งมายังที่อยู่ข้างล่างนี้พร้อมระบุหน้าซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000

 

 

 

 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษามลายู จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม .. 2563 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน .. 2563

 

สถานที่รับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัครกรุณาส่งมายังที่อยู่ข้างล่างนี้พร้อมระบุหน้าซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000

 

 

 

 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

         
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม .. 2563 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน .. 2563

สถานที่รับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร กรุณาส่งมายังที่อยู่ข้างล่างนี้พร้อมระบุหน้าซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000

 

 

 

 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

         ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

         
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม .. 2563 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน .. 2563

สถานที่รับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร กรุณาส่งมายังที่อยู่ข้างล่างนี้พร้อมระบุหน้าซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000

 

 

 

 

 

16 มีนาคม 2563

ผู้ชม 874 ครั้ง

Engine by shopup.com