02 มิถุนายน 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มี.ค. 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มี.ค. 63

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งอาจารย์

1. สังกัดคณะครุศาสตร์

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
- กลุ่มศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- กลุ่มศาสตร์หลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

 

2. สังกัดศูนย์ภาษา สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (สาขาวิชาขาดแคลน) จำนวน 1 อัตรา

 

3. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

18 มีนาคม 2563

ผู้ชม 288 ครั้ง

Engine by shopup.com