02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขยายเวลารับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-30 เม.ย. 63

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขยายเวลารับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-30 เม.ย. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันและเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จำนวน 40 ตำแหน่ง

 

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 30 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 ไฟล์ขยายเวลประกาศรับสมัคร

 

11 เมษายน 2563

ผู้ชม 2018 ครั้ง

Engine by shopup.com