02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงานเขตสายไหม รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 63

สำนักงานเขตสายไหม รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตสายไหม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งทีเปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 7 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ผู้สมัครต้องมีความรู้ อ่านออก เขียนได้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพแข็งแรง

2. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตสายไหม หรือเขตใกล้เคียง หรือสถานที่ที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำวันได้โดยสะดวก ไม่เสียหายต่อการปฏิบัติงาน

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00 - 16.00 น.) เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

24 มีนาคม 2563

ผู้ชม 421 ครั้ง

Engine by shopup.com