02 มิถุนายน 2563

ดูบทความเทศบาลตำบลบางตะบูน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มี.ค. 63

เทศบาลตำบลบางตะบูน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มี.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

สำนักปลัดเทศบาล

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

กองคลัง

- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 

กองการศึกษา

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

 

 

2. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ ชนิด 4 ล้อ) จำนวน 1 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา

 

กองคลัง

- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

กองการศึกษา

- คนงาน (แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน) จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 มีนาคม 2563

ผู้ชม 247 ครั้ง

Engine by shopup.com