02 มิถุนายน 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เม.ย. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เม.ย. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักปลัด

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักปลัด

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

กองคลัง

2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 323 ครั้ง

Engine by shopup.com