02 มิถุนายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. - 10 เม.ย. 63

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. - 10 เม.ย. 63

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสงฆ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสด จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานพิธีสงฆ์ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์และแผนงาน ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2640-9537 - 46 ต่อ 1300 - 1 หรือดูได้ที่ www.priest-hospital.go.th โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร และ คุณสมบัติผู้สมัคร

 

ตำแหน่งที่ 1 - 2 / ตำแหน่งที่ 3 - 5

 

 

 

30 มีนาคม 2563

ผู้ชม 284 ครั้ง

Engine by shopup.com