02 มิถุนายน 2563

ดูบทความกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 63

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับสูงกว่าปริญญาตรี ผู้สมัครสอบจะต้องแนบหลักฐานวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่านั้น

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบ" ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร และ คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

31 มีนาคม 2563

ผู้ชม 671 ครั้ง

Engine by shopup.com