02 มิถุนายน 2563

ดูบทความกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 107 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 (สมัครทางอินเทอร์เน็ต)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 107 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 (สมัครทางอินเทอร์เน็ต)

หมวดหมู่: งานราชการ

 

  

 

 

  

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 19 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 14 อัตรา

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

5. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา

7. นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

8. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

9. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

10. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

11. นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

12. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

13. นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา

14. ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

15. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 6 อัตรา

16. นิติกร จำนวน 1 อัตรา

17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา

18. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

19. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

20. นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

21. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา

22. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

23. นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

24. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา

25. วิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา

26. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

27. สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เปิดเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร และ คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

09 เมษายน 2563

ผู้ชม 1124 ครั้ง

Engine by shopup.com