02 มิถุนายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 63 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกว่าจะครบอัตรา

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 63 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกว่าจะครบอัตรา

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 21 อัตรา

2. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 5 อัตรา

3. พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา

4. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

6. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

7. พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา

8. พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 2 อัตรา

9. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

10. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 11 อัตรา

11. พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

12. นายช่างเทคนิค จำนวน 9 อัตรา

13. พนักงานเปล จำนวน 3 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (จนกว่าจะครบอัตรา)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร และ คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

03 เมษายน 2563

ผู้ชม 530 ครั้ง

Engine by shopup.com