02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครเป็นลูกจ้าง จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เม.ย. 63

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครเป็นลูกจ้าง จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เม.ย. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเลขานุการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านประชาสัมพันธ์) ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักสถิติ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

5. ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิ ปวช.
- วุฒิ ปวท.

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ปวช.
- วุฒิ ปวท.

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ www.ocsb.go.th หรือ https://ocsb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 27 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร และ คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

03 เมษายน 2563

ผู้ชม 705 ครั้ง

Engine by shopup.com