02 มิถุนายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 เม.ย. 63

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 เม.ย. 63

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ชั้น 5) ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (โปรดแต่งกายสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

06 เมษายน 2563

ผู้ชม 464 ครั้ง

Engine by shopup.com