02 มิถุนายน 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เม.ย. 63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เม.ย. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 เมษายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในการสมัครดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนในวันสมัคร มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์หรือขาดคุณสมบัติ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

ตำแหน่งที่ 1 - 3

ตำแหน่งที่ 4 - 5

10 เมษายน 2563

ผู้ชม 322 ครั้ง

Engine by shopup.com