02 มิถุนายน 2563

ดูบทความกรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 83 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 พฤษภาคม 2563

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 83 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 พฤษภาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัตการ จำนวน 7 อัตรา

2. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียัตรวิชาชีพ) (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 20 อัตรา

6. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียัตรวิชาชีพ) (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 40 อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวน 3 อัตรา

9. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" หรือ https://dol.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

28 เมษายน 2563

ผู้ชม 995 ครั้ง

Engine by shopup.com