10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง สำนักงานอธิการบดี งานเบิกจ่าย 1) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง สำนักงานอธิการบดี งานเบิกจ่าย 2) จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสมัครผ่านระบบ รับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเข้าเว็บไซต์ https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวข้อ "สมัครงาน" หรือเว็บไซต์ http://recruit.rmutp.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

28 เมษายน 2563

ผู้ชม 934 ครั้ง

Engine by shopup.com