10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักเอกสารสนเทศ (สังกัดหอจดหมายเหตุ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. บรรณารักษ์ (สังกัดฝ่ายบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. บรรณารักษ์ (สังกัดฝ่ายสารสนเทศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

4. บรรณารักษ์ (สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

5. บรรณารักษ์ (สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 

ขั้นตอนการสมัครงาน

สมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://lib.ku.ac.th/job2563/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

1.โปรดตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดจากข้อมูลด้านล่าง

2.โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์

3.หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องแนบเป็นไฟล์ลงในระบบได้แก่ (จำเป็น) ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ

  • File รูปถ่ายหน้าตรงสำหรับติดบัตร (เป็นไฟล์ jpeg) ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • File บัตรประชาชน (เป็นไฟล์ jpeg) ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • File สำเนาใบระเบียนแสดงผล (เป็นไฟล์ pdf หรือ jpeg) ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • File สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เท่านั้น (เป็นไฟล์ pdf หรือ jpeg) ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ

 

หมายเหตุ

เมื่อกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจะแจ้งผลการตรวจสอบไปที่ E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่บันทึกให้ไว้ในระบบ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

28 เมษายน 2563

ผู้ชม 1097 ครั้ง

Engine by shopup.com