02 มิถุนายน 2563

ดูบทความกรมชลประทาน เปิดรับสมัครงานกว่า 80,000 อัตรา รับตำแหน่งหลายอัตราพร้อมค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท สู้ภัยแล้ง-โควิด สนใจสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน โทร.146

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงานกว่า 80,000 อัตรา รับตำแหน่งหลายอัตราพร้อมค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท สู้ภัยแล้ง-โควิด สนใจสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน โทร.146

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

กรมชลฯเปิดรับสมัครงานกว่า 80,000 อัตรา
รับตำแหน่งหลายอัตราพร้อมค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท สู้ภัยแล้ง-โควิด

กรมชลประทานเปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯลฯ กว่า 80,000 อัตราเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ค่าจ้างคิดเป็นรายวัน วันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท รวมรายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างสูงสุด 56,000 บาท/คน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและลักษณะของงานที่ทำ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460

 

 

แหล่งข้อมูล :   ฐานเศรษฐกิจ

 

 

04 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 4015 ครั้ง

Engine by shopup.com