02 มิถุนายน 2563

ดูบทความก.แรงงาน’ จ้างงานฟาร์มตัวอย่าง 1,550 อัตรา ‘ช่วยผู้ประสบภัยโควิด - 19’

ก.แรงงาน’ จ้างงานฟาร์มตัวอย่าง 1,550 อัตรา ‘ช่วยผู้ประสบภัยโควิด - 19’

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง พร้อมเชิญถุงพระราชทานวางในพานด้านหน้าโต๊ะหมู่ถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชนได้รับถุงพระราชทาน จำนวน 50 ถุง รวมถึงรับฟังแนวทางการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ที่ต้องหยุดการทำงานกับนายจ้างและเดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆ ได้มีงานทำและมีรายได้จากการจ้างงานในพื้นที่ในระหว่างหยุดงาน

 

 

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่จำนวนมาก สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดการจ้างงาน สร้างและขยายผลการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในที่ดินของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินและเป็นครอบครัวเกษตรกรอยู่แล้ว กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดเตรียมงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 31 แห่ง แห่งละ 50 คน อัตรา 300 บาท/วัน ระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563

 

 

 

#สมัครด่วน

#จ้างงานฟาร์มตัวอย่าง

#ช่วยผู้ประสบภัยโควิด - 19

05 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 201 ครั้ง

Engine by shopup.com