25 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พ.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พ.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 

1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 29 พฤษภาค 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-910850 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางเว็บไซต์ www.ku-sisaket.go.th

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

14 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 595 ครั้ง

Engine by shopup.com