02 มิถุนายน 2563

ดูบทความกองวิชาการและแผน กรมการปกครอง รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พ.ค. 63

กองวิชาการและแผน กรมการปกครอง รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พ.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกองวิชาการและแผน กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th โดยให้ผู้สมัครทำการดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และวันที่ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และแนบหลักฐานการสมัครตามข้อ 5. ของประกาศนี้ โดยจัดทำเอกสารทุกฉบับเป็นไฟล์ PDF และจัดส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dopacovidrecruit@gmail.com  ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

19 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 286 ครั้ง

Engine by shopup.com