02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงานเขตสาทร รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิ.ย. 63

สำนักงานเขตสาทร รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิ.ย. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตสาทร เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 15 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00 - 16.00 น.) เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

19 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 269 ครั้ง

Engine by shopup.com