02 มิถุนายน 2563

ดูบทความอำเภอราษีไศล รับสมัครผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 26 พ.ค. 63

อำเภอราษีไศล รับสมัครผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 26 พ.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศอำเภอราษีไศล เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจด้วยภัย COVID-19" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

รับสมัครผู้ที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจด้วยภัย COVID-19"

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล หมายเลขโทรศัพท์ 045-681015 หรือ 063-9028899 (นายจรัล สาวะน้อย ปลัดอำเภอ) รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2563 ในวันเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

19 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 142 ครั้ง

Engine by shopup.com