02 มิถุนายน 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พ.ค. 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พ.ค. 63

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งอาจารย์

1. สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2. สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

3. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

4. สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

5. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี www.tru.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน โดยยื่นใบสมัครส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ มหาวิทยาลัยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารสำคัญ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

19 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 137 ครั้ง

Engine by shopup.com