02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พ.ค. 63

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พ.ค. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชบ์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

2. กลุ่มบริการ

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. http://job.ocsc.go.th 
- เว็บไซต์ กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th 
- เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http://www.ops.moc.go.th 
- เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http://personnel.ops.moc.go.th

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

19 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 323 ครั้ง

Engine by shopup.com