02 มิถุนายน 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์การระบาด Covid-19 จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พ.ค. 63

มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์การระบาด Covid-19 จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พ.ค. 63

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโครงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

 

จำนวน 70 อัตรา

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2563

สมัครงาน ===> https://forms.gle/g8dCJBM3pLnd1KCn9

รายละเอียดโครงการ ===> https://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1589259509

โดยมีรายละเอียดขอบเขตโครงการที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้

- การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน
- การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน
- การพัฒนาเกษตรปลอดภัย ในชุมชน
- การจัดการขยะชุมชน
- การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- การบริหารจัดการนาชุมชน
- การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

***หมายเหตุ การทำสัญญาจ้าง จะดำเนินการลงนามในสัญญาต่อเมื่อมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ประสานงาน นางสาวผกายพัชร์ เจริญพันธ์
โทร.084 346 1945
e-mail: Uniserv@npu.ac.th

 

 แหล่งข้อมูล :  มหาวิทยาลัยนครพนม

20 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 85 ครั้ง

Engine by shopup.com