02 มิถุนายน 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พ.ค. 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พ.ค. 63

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนงาน) จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-0674-7 ต่อ 446, 02-909-1434 หรือทางเว็บไซต์ http://www.vru.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 22 พฤษภาคม 2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตยพ์) ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 100 ปีฯ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

20 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 106 ครั้ง

Engine by shopup.com