02 มิถุนายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พ.ค. 63

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พ.ค. 63

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนังานขับรถยนต์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 09.00 น. - 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

20 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 72 ครั้ง

Engine by shopup.com