19 มิถุนายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลนครอุบลราชธานี รับพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63

เทศบาลนครอุบลราชธานี รับพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์เข้ารับการสมัครสรรหาและเลือกสรร ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักการศึกษา (ชั้น 2) เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 045-246060 ต่อ 144 และที่เว็บไซต์ www.cityub.go.th

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

20 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 2032 ครั้ง

Engine by shopup.com