02 มิถุนายน 2563

ดูบทความอว.เตรียมดัน สร้างงานเฟส 2 เพิ่มกว่า 40,000 ตำแหน่ง ทำงานในหน่วยงาน อว.และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

อว.เตรียมดัน สร้างงานเฟส 2 เพิ่มกว่า 40,000 ตำแหน่ง ทำงานในหน่วยงาน อว.และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นการเร่งด่วน เมื่อต้นเดือนพ.ค. ผมได้ Kick-off โครงการ อว.สร้างงาน ด้วยการจ้างงานประชาชน 10,000 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือน เดือนละ 9,000 บาท ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณ์โดยหน่วยงานของ อว. 42 หน่วยงาน จะจ้างงานประชาชนในการทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน ผู้ได้รับการจ้างงาน นอกจากจะได้งานทำยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการนำไปประกอบอาชีพในด้านต่างๆแตกต่างกันไปด้วยครับ และในขณะนี้เราอยู่ในการเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณ และครม.เพื่อ ขับเคลื่อนระยะที่ 2 ต่อครับ

การเปิดโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 สืบเนื่องจากการเปิดรับสมัครในระยะที่ 1 จำนวน 1 หมื่นตำแหน่ง มีผู้สมัครอย่างคับคั่งกว่า 3 หมื่นคน เพราะนอกจากจะได้ทำงาน ได้เงินเดือนแล้ว ยังได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อไปประกอบอาชีพใหม่หรือสนใจเป็นผู้ประกอบการ อว.ยังมีทุนสนับสนุนโครงการละ 4- 5 หมื่นบาทอีกด้วย จำนวนที่เปิดสมัครในระยะที่ 1 จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น โครงการ อว.สร้างระยะที่ 2 ที่เปิดรับสมัครตำแหน่งงานกว่า 4 หมื่นตำแหน่งจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและรองรับการพัฒนาทักษะของประชาชนทั้งที่จบปริญญาและไม่จบปริญญา ที่ต้องการก้าวสู่อาชีพใหม่ในยุค New Narmal ที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป แต่อยู่ที่ความเชี่ยวชาญหรือทักษะในวิชาชีพนั้นๆ มากกว่า ซึ่ง อว.เอง กำลังเปิดหลักสูตร non degree หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร กว่า 500 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกทุกวันนี้ด้วยครับ

สำหรับงานจำนวน 4 หมื่นตำแหน่งจะขยายวงกว้างไปในหน่วยจ้างทั้งหน่วยงานในอว.และมหาวิทยาลัย รวมถึงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งทางอว.ได้สำรวจความต้องการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รับ 1,974 อัตรา ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล 128 อัตรา ภาคเหนือ 232 อัตรา ภาคตะวันออก 84 อัตรา ภาคตะวันตก 10 อัตราและทั่วประเทศไม่จำกัดพื้นที่ 1,162 อัตรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซลล์ จำนวน 1,330 อัตรา ทำงานที่ เชียงใหม่ เชียงราย สกลนคร ขอนแก่น นครปฐม สุพรรณบุรี เป็นต้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จำนวน 200 อัตรา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) จำนวน 100 อัตรา กรมวิทยาศาสตร์บริหาร(วศ.) จำนวน 306 อัตรา นอกจากนี้ ยังมีทำงานในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ 2,763 ตำแหน่ง ขอนแก่น 2,340 ตำแหน่ง พะเยา 1,407 ตำแหน่ง อุบลราชธานี 1,260 ตำแหน่ง ทักษิณ 996 ตำแหน่ง พระจอมเกล้าธนบุรี 700 ตำแหน่ง นราธิวาสราชนครินทร์ 600 ตำแหน่ง สงขลานครินทร์ 400 ตำแหน่ง เกษตรศาสตร์ 500 ตำแหน่ง ราชภัฎอุดรธานี 1,494 ตำแหน่ง ราชภัฎร้อยเอ็ด 1,350 ตำแหน่ง ราชมงคลอีสาน 879 ตำแหน่ง สุรนารี 500 ตำแหน่ง บูรพา 410 ตำแหน่ง เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจสมัครทำงานโครงการ อว.สร้างงาน ระยะที่ 2 อดใจรออีกสักนิดนะครับ เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้ว ผมจะแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปครับ

 

 

 

21 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 353 ครั้ง

Engine by shopup.com