02 มิถุนายน 2563

ดูบทความกรมควบคุมโรค รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 55 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2563

กรมควบคุมโรค รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 55 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 15 อัตรา
3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา
4. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
6. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
7. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

9. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
10. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
11. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://ddc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

21 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 729 ครั้ง

Engine by shopup.com