02 มิถุนายน 2563

ดูบทความมทร.ล้านนา คว้าแชมป์ 5 สมัย แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

มทร.ล้านนา คว้าแชมป์ 5 สมัย แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  รักษาแชมป์สมัยที่ 5 คว้าเหรียญทองการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28  ในสาขาแมคคาทรอนิกส์ประเภททีม และแชมป์สมัยที่ 4 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ประเภททีม ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

 

 ศูนย์แมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในปีนี้ จัดการแข่งขัน 25 สาขา จากเยาวชนผู้ชนะเลิศของแต่ละสาขาจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาค ครั้งที่ 28 จำนวน 348 คน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศใน 2 สาขา ได้แก่  

สาขาแมคคาทรอนิกส์ ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐวัสส์ ทองพินิจกุล และนายชุติเดช ทองพินิจกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายทศวรรษ ไชยชะนะ และนายศานติ อินธิสอน
ซึ่งมีอาจารย์ธรายุทธ กิตติวรารัตน์เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน และในสาขานี้ เป็นการรักษาแชมป์สมัยที่ 5 อีกด้วย


สาขาคือสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประเภททีม 

รางวัลชนะเลิศ นายนฤมิต ศรีเยาว์เรือน และนายนครินทร์ ปันทะอิน รักษาแชมป์เป็นสมัยที่ 4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธรรมฐิติ ทาวงค์ และนายจิรวัฒน์ ศักดิ์วงค์ พร้อมพ่วงรางวัลผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้แก่ นายนายสุริยา เทียมตามณี และน.ส.วิลาสินี เป็งกาศ ซึ่งมีอาจารย์จักรินทร์ ถิ่นนคร เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน


โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับสิทธิเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 53 ครั้ง

Engine by shopup.com