02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 42 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 23 มิถุนายน 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 42 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 23 มิถุนายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ" โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

22 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 401 ครั้ง

Engine by shopup.com