02 มิถุนายน 2563

ดูบทความอบต. เมืองเดช รับพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

อบต. เมืองเดช รับพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  ประจำปีงบประมาณ  2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 4  ปี 

1. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง จำนวน  1  อัตรา  
2. ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ผู้มีทักษะ สำนักงานปลัด จำนวน  1  อัตรา

 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 1 ปี 

1. ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป(ช่วยงานด้านป้องกันฯ)   สำนักงานปลัด    จำนวน  1  อัตรา
2. ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป(ประจำสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านแขม)สำนักงานปลัด จำนวน  1  อัตรา
3. ตำแหน่ง   คนงานทั่วไป(ช่วยงานกองคลัง)  กองคลัง     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้สมัคร

สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  14  พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่  25  พฤษภาคม  2563  ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30น.   หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข  045-251760  และ หรือ www.muangdet.go.th

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

22 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 193 ครั้ง

Engine by shopup.com