10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

 

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.kps.ku.ac.th หัวข้อ "สมัครงาน" และเข้าสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

28 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 1038 ครั้ง

Engine by shopup.com