10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความเทศบาลนครอ้อมน้อย รับพนักงานจ้าง จำนวน 31 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มิถุนายน 2563

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับพนักงานจ้าง จำนวน 31 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มิถุนายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครอ้อมน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครอ้อมน้อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักสัทนาการ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ) จำนวน 3 อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) จำนวน 2 อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (งานรักษาความสะอาด) จำนวน 6 อัตรา

12. ตำแหน่งยาม จำนวน 4 อัตรา

13. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 2 อัตรา

14. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย) จำนวน 1 อัตรา

15. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยป จำนวน 2 อัตรา

16. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาลอ้อมน้อย) จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร และ คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

29 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 473 ครั้ง

Engine by shopup.com