27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่ถึงวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่ถึงวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน จำนวน 12 อัตรา (ชาย)

2. ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

3. ตำแหน่ง ช่างโลหะ จำนวน 6 อัตรา (ชาย)

4. ช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)

 

 

 

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) สมัครได้ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม http://wpc.mod.go.th

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

08 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1903 ครั้ง

Engine by shopup.com