11 สิงหาคม 2563

ดูบทความกฟผ. รับพนักงาน 383 อัตรา วุฒิปวส.- ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563

กฟผ. รับพนักงาน 383 อัตรา วุฒิปวส.- ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563

 

 


 

 

 

กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

  ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ กฟผ. ที่ 35/2563 เรื่อง การรับสมัครงาน

  การจัดกลุ่มตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา ของ กฟผ.

  คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการรับสมัครงานของ กฟผ.

 

 

 

 กำหนดการรับสมัคร :

- ประกาศรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงาน : วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
- เปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ : วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563
- ทดสอบข้อเขียน : วันที่ 30 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร :

- ปวช./ปวส. อายุเดิม ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร ขยายเป็น ไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
- ปริญญาตรี อายุเดิม ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร ขยายเป็น ไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
- ปริญญาโท/ปริญญาเอก อายุเดิม ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร ขยายเป็น ไม่เกิน 33 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

 

 

 

 

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร :

1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

*หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

 

การเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ :

กฟผ. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

 


ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลตามกำหนดการได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit
หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

01 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1839 ครั้ง

Engine by shopup.com