27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักอนามัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการสำนักอนามัย (ณ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานช่วยงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา

2. นิติกร จำนวน 3 อัตรา

3. พนักงานช่วยงานด้านการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

4. พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

6. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย ชั้น 11 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 - 10 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

25 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1029 ครั้ง

Engine by shopup.com