11 สิงหาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวน 150 อัตรา (ชาย 128 อัตรา / หญิง 22 อัตรา)

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.parliamant.go.th หรือที่ https://hris.parliament.go.th/job/ หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ" ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎราคม 2563 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร / ไฟล์ประกาศขยายเวลา

 

 

 

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1824 ครั้ง

Engine by shopup.com