27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้างประจำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย จำนวน 1 อัตรา

6. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

7. พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 1 อัตรา

8. พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 1 อัตรา

9. พนักงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

10. พนักงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

11. พนักงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

12. ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ที่ www.tistr.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2577-9388 หรือ 0-2577-9389 ท่านใดสนใจสมัครงานกับ วว. สามารถสมัครผ่าน QR Code (ในไฟล์ประกาศรับสมัคร) หรือ http://hris.tistr.or.th/Recruitmaint/index.php

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1425 ครั้ง

Engine by shopup.com