27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความอบจ.เชียงราย รับพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2563

อบจ.เชียงราย รับพนักงานจ้าง จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา
5) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
7) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (สถานีขนส่งฯ) จำนวน 1 อัตรา
8) ตำแหน่งผู้ข่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สถานีขนส่งฯ) จำนวน 2 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

9) คนงานทั่วไป (งานขุดเจาะและพัฒนาบ่อบาดาล) จำนวน 5 อัตรา
10) คนงานทั่วไป (งานจัดสถานที่) จำนวน 3 อัตรา
11) คนงานทั่วไป (งานซ่อมบำรุงถนนสายทาง) จำนวน 6 อัตรา
12) คนงานทั่วไป (สถานีขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครฯ สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ห้องจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ 14-24 กรกฎาคม 2563 ในวันและวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น และเวลา 13.00-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดโทร. 053 175352

 

 

หมายเหตุ

1. ผู้สมัคร 1 ท่าน มีสิทธิเลือกสมัคได้เพียง 1 ตำแหน่ง

2. โปรดแต่งกายชุดสุภาพ และพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

07 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1335 ครั้ง

Engine by shopup.com