27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลตำบลหนองปลาไหล รับพนักงานราชจ้าง จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล รับพนักงานราชจ้าง จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

2. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ให้มาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

08 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 537 ครั้ง

Engine by shopup.com