27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รับพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รับพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานหอพัก ดังนี้

1. ชาย จำนวน 2 อัตรา

2. หญิง จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 044-305167 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

08 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 323 ครั้ง

Engine by shopup.com